Fizika meke tvari promovira se kroz zajednički seminar HBD-a i Institutu za fiziku u Zagrebu, kroz predavanja naših članova na IF-u:
Kuglice, vrećice i loptice: A.S. Smith sa Sveučilišta u Erlangenu, 14. 02. 2011. u 14:30h te
Elastičnost na nano skali: grafen, virusi i plastične boce: A.Šiber s IF-a, 15. 02. 2011. u 15:30h.

Napominjemo kako se prije predavanja A.Šibera održava i seminar FO PMF-a, u 14:15h M. Glunčić predstavlja svoj rad u području bioinformatike.