Hrvatsko biofizičko društvo

(Croatian Biophysical Society)

Utemeljeno je 1980. godine, kao podružnica Jugoslavenskog biofizikalnog društva. 1991. dobija svojstvo pravne osobe i kao udruga registrira se pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske. U godini 1993. pridruženo je međunarodnim asocijacijama IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics) i EBSA (European Biophysical Societies Association).

HBD je upisano u Registar udruga RH pod brojem 00000628 te u Registar neprofitnih organizacija, RNO broj 0207928.

Povijest biofizike u Hrvatskoj vrlo je bogata, o čemu svjedoči niz događanja još od godine 1966. (Iz povijesti društva, članak dr. sc. Jasminke Brnjas-Kraljević).

Ciljevi društva

Ciljevi Društva su promicanje i razvoj biofizičkih znanosti, nastave biofizike, primjene biofizike u drugim znanstvenim područjima i strukama i unapređivanje ugleda i društvenog značenja biofizike i biofizičara. Ovi ciljevi društva ostvaruju se putem aktivnosti (Aktivnosti društva.pdf , članak dr. sc. Dubravke Krilov).

Djelatnosti i članstvo društva

Djelatnosti društva obavljaju se na skupovima, savjetovanjima, predavanjima, izdavačkom djelatnošću, suorganizacijom Međunarodne Škole Biofizike, suradnjom s drugim udrugama, ustanovama i trgovačkim društvima.
Članstvo društva sačinjavaju osobe koje se u svom znanstvenoistraživačkom ili nastavnom radu bave biofizikom, studenti, zatim fizičke i pravne osobe čije je djelovanje povezano s biofizikom.

Djelatnosti članova Društva–>

Upravne aktivnosti, određene statutom (Statut 2015/19) Društva, odvijaju se preko upravnih tijela Društva.