Članarina

Svi članovi biti će redovito obavještavani o svim aktivnostima Društva, te su pozvani da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva. Članovi su također obvezni redovito plaćati članarinu (izuzev mlađih članova). Iznos godišnje članarine je 60 kn. Članarina za pravnu osobu iznosi 1000 kn godišnje.

Članarinu je potrebno uplatiti na račun Društva, navodeći kao svrhu plaćanja prezime člana i godinu(e) za koju(e) se članarina uplaćuje.

Hrvatsko biofizičko društvo
HR – 10000 Zagreb, Bijenička 54
OIB: 02283167603
IBAN: HR5023600001101545147
Za dodatne informacije možete izravno kontaktirati nekog od članova upravnih tijela Društva.