Sažetak

Uloga fizike u opisivanju bioloških sustava razmotrena je kroz tri primjera. Prvi se odnosi na problem hidracije hidrofobnih objekata. Pri tome smo samo uređenje vode odredili metodom molekularno dinamičkih simulacija, a dodatne rezultate izveli u okviru teorije kontinuuma. U drugom primjeru, koji se tiče problema ranog stadija procesa staničnog prepoznavanja uz pomoć umjetnih bioloških membrana, obrađen je problem nukleacije i stabilnosti nanoagregata. U tom sklopu prikazat će se nedavno dobiveni eksperimentalni rezultati, koji se tumače modelima s analitičkim rješenjima te uz pomoć Langevinovih simulacija. Posljednji primjer odnosi se na opisivanje propulzivnog gibanja jednostavnih mikroplivača, kao modela gibanja bakterija i drugih mikroorganizama.

*Zajednički seminar Hrvatskog biofizičkog društva i Instituta za fiziku