U petak, 22. rujna 2023. s početkom u 10:00Nicky Tam je održao  predavanje pod naslovom: “PROBING THE INTERACTIONS BETWEEN CELL-DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES AND MATRIX MATERIALS“.  na Institutu Ruder Boskovic u predavaonici 3 u sklopu  kolokvija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, u suorganizaciji Sekcije za organsku kemiju HKD-a i Hrvatskog biofizičkog društva.