Izvještaj skupštine

Skupština Hrvatskog biofizičkog društva (HBD) održana je 27.veljače 2020. na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 11:00 sati.
Skupštinu je otvorio predsjednik Društva Mario Cindrić.

Kako je broj prisutnih članova (redovitih, s pravom glasa) Društva bio manji od 1/3, početak rada Skupštine odgođen je za 30 minuta u skladu sa člankom 18. Statuta Društva.
Tijekom navedenog razdoblja održano je predavanje „Application of Monte Carlo calculations in medical physics and biophysics ”. Predavanje je održao doc.dr.sc. Hrvoje Brkić, Medicinski fakultet Osijek.

Dnevni red:
1. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti,
2. Izvještaj predsjednika o aktivnostima i planovima Društva: seminari, međunarodna suradnja
(skupovi u 2019. i 2020.),
3. Rasprava o prijedlogu godišnje nagrade Hrvatskog biofizičkog društva prema predloženom
predlošku,
4. Administrativni izvještaj: Statut, članovi tijela Društva, web-stranica, mailing lista,
5. Financijski izvještaj za 2019. i plan za 2020. godinu,
6. Izvještaj o tijeku organizacije Međunarodne Škole biofizike 2020,
7. Razno.