Izvještaj skupštine

Skupština Hrvatskog biofizičkog društva (HBD) održana je 15.veljače 2019. na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 11:00 sati.
Skupštinu je otvorio predsjednik Društva M. Cindrić.
Kako je broj prisutnih (redovitih, s pravom glasa) članova Društva bio manji od 1/3, početak rada Skupštine odgođen je za 30 minuta u skladu sa člankom 18. Statuta Društva.

Tijekom navedenog razdoblja održano je predavanje „Physicochemical properties and ADME profile of molecules – in vitro and in silico approaches”. Predavanje je održala dr.sc. Višnja Stepanić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Dnevni red:
1. Izvještaj predsjednika o aktivnostima Društva
a) seminari
b) međunarodna suradnja (skupovi u 2018)
c) web‐stranica, mailing lista
2. Izvještaj Voditelja 14. Međunarodne škole biozike (Split 23/8‐1/9 2018.)
3. Financijski izvještaj
4. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
5. Izbor članova tijela Društva, izbor prema novom Statutu usklađenom s Zakonom o
udrugama iz 2014, a po naputcima Sektora za udruge Grada Zagreba.
a) Izbor Predsjednika Društva
b) Izbor članova Upravnog Odbora
c) izbor članova Nadzornog odbora i Suda časti
6. Organizacija skupova u području biofizike u RH, u 2019
7. Razno