Sažetak

Metoda potencijala (MP) nudi okvir za konstrukciju apstraktnog mjernog sustava zasnovanog na razlikama stanja sustava, a ne na samim stanjima i njima pridruženim vrijednostima. Bazirana je na usmjerenim grafovima s težinama. Ekstenzivno mjerenje, kakvo koriste tehnika i fizika, usmjereno je na preciznost i osjetljivost ili, govoreno matematičkim rječnikom, arhimedovost, i kao takvo nije primjenjivo u psihologiji, neuroznanosti, medicini i ekonomiji. Umjesto ponovljivosti eksperimenta i statistike, mjerenje razlike preferencije, koje stoji u pozadini MP, usmjereno je na konzistentnost. Metoda potencijala poopćava teoriju očekivane korisnosti (v. Neumann, Morgenstern) i neke metode (AHP, GMean) za vešekriterijsko odlučivanje.
Dosadašnje primjene:
– Efikasnost institucija (nadopuna na DEA),
– Rangiranje i klasifikacija objekata (prema zadanim kriterijima),
– Predviđanje bolesti (strojno učenje),
– Rješavanje konflikata (pametni automobil),
– Rekonstrukcija nepotpunih podataka (pomoću proxi mjerenja),
– Analiza izbornih rezultata (za svaki tip glasačkog listića).

*Zajednički seminar Znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie i Fizičkog odsjeka