Kratki opis

Ljetna škola namijenjena je studentima viših godina (3rd year BSc and MSc students) te se ona baci sa naprednim metodama u strukturalnoj biologiji , molekularnoj staničnoj biologiji i biofizikom s teorijskog i eksperimentalnog gledišta. Cilj škole je rad u malim grupama (20 studenata maksimalno) koji će biti izabrani između prijavljenih studenata.