Izvještaj skupštine

Skupština Hrvatskog biofizičkog društva (HBD) održana je 6.veljače 2018. na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 11:00 sati.
Skupštinu je otvorio predsjednik Društva M. Cindrić.

Kako je broj prisutnih članova Društva bio manji od 1/3, početak rada Skupštine odgođen je za 30 minuta u skladu sa člankom 18. Statuta Društva.
Tijekom navedenog razdoblja održano je predavanje „Cellular Patterns”. Ovo predavanje, povodom izlaska istoimene knjige kojoj su autori, održali su prof.dr.
Primož Ziherl, Fakulteta za matematiko in fiziko i Institut Jožef Stefan, Ljubljana i dr.sc. Antonio Šiber, Institut za fiziku, Zagreb

Dnevni red:
1. Izvještaj predsjednika o aktivnostima Društva
a) Seminari
b) Međunarodna suradnja
c) Web‐stranica, mailing lista
2. Financijski izvještaj
3. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
4. Izbor članova Nadzornog odbora i Suda časti po isteku mandata svih članova
5. Organizacija skupova u području biofizike u RH, u 2018. godini
6. Razno