Nagrada EBSA Young Investigators’ Medal and Prize dodijeljena je, na 10. EBSA kongresu, članici HBD dr. Ivi Tolić, sa Instituta Ruđer Bošković.Izvršni Odbor EBSA izvršio je selekciju između kandidata nominiranih od nacionalnih društava. Nagradu je dodijeljena poslije plenarnog predavanja dr. I. Tolić na kongresu u Dresdenu. Foto: Dr. I. Tolić, prof. M. Prieto (Predsjedavajući EBSA), dr. T. Vuletić, (tajnik HBD).