Shodno novome Zakonu o udrugama potrebno je izvršiti reviziju članstva, gdje svi dosadašnji (kao i novi) članovi trebaju ispuniti novu pristupnicu i poslati ju tajniku (email>>>).

Po reviziji, popis članova treba biti objavljen na web-stranicama Društva.

ZoU: Čl.12. stav(4)

(4) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Pristupnicu možete ispuniti na https://biofizika.hr/clanstvo/

Redovitim članom može postati:

  • fizička osoba koja se bavi biofizikom ili je ostvarila uspjeh u znanstvenoistraživačkom radu iz šireg područja biofizike
  • pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ako podržava i pomaže djelatnost Društva

Mlađim članom mogu postati studenti, koji su odslušali barem jedan kolegij iz šireg područja biofizike. Mlađi članovi ne plaćaju članarinu, osim ako su u određenoj godini primili potporu Društva.

Počasnim članom može postati fizička i pravna osoba koja je značajno doprinijela razvoju i ugledu Društva.

Članarina

Svi članovi biti će redovito obavještavani o svim aktivnostima Društva, te su pozvani da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva. Članovi su također obvezni redovito plaćati članarinu (izuzev mlađih članova). Iznos godišnje članarine je 60 kn. Članarina za pravnu osobu iznosi 1000 kn godišnje.

Članarinu je potrebno uplatiti na račun Društva, navodeći kao svrhu plaćanja prezime člana i godinu(e) za koju(e) se članarina uplaćuje.

Hrvatsko biofizičko društvo
HR – 10000 Zagreb, Bijenička 54
OIB: 02283167603
IBAN: HR5023600001101545147
Za dodatne informacije možete izravno kontaktirati nekog od članova upravnih tijela Društva.

BIOFIZIKA mailing lista  Kako biste primali obavijesti o seminarima i drugim događanjima preporučamo da se novi članovi prijave na BIOFIZIKA mailing listu.

Na mailing listu se možete prijaviti na: https://biofizika.hr/clanstvo/