Kratki opis

Na skupu MIPRO 2014 održat će se BioWork – Bioinformatička radionica o korištenju Galaxy CloudMan aplikacije za potrebe analize podataka (utorak, 27.5.2014, Grand hotel Adriatic, Opatija).