Program sastanka

Godišnji sastanak njemačkog biofizičkog društva DGfB (Deutsche Gesellschaft für Biophysik) jedan je od najvećih skupova biofizičara u Europi. Slijedeće godine održava se na Sveučilištu u Lübecku.