Sažetak

Analiza doživljenja (engl. survival analysis) je analiza određenog događaja tokom vremena. Dakle, da bi se analiza doživljenja mogla primijeniti, podaci moraju
sadržavati vrijeme nekog događaja koji se prati. Analiza doživljenja ima dvije osnovne prednosti pred standardnim statističkim metodama:
– cenzuriranje (s desna, s lijeva, intervalno)
– varijable promjenjive u vremenu.
Cenzuriranje predstavlja nepoznato vrijeme kada se neki događaj dogodio. Kod podataka cenzuriranih s desna događaj se dogodio nakon vremena do kojeg se prati
populacija. Kod podataka cenzuriranih s lijeva događaj se dogodio prije nego se počela pratiti populacija. Intervalno cenzurirani podaci su oni za koje ne znamo
točno vrijeme događaja , ali znamo da se dogodio unutar određenog intervala koji promatramo.

Cox‐ova regresija
Kada želimo procijeniti utjecaj pojedine/ih nezavisnih varijabli na zavisnu koja uz informaciju je li se neki događaj dogodio ili ne ima i informaciju o vremenu kad se taj događaj dogodio, a kad ne znamo distribuciju vjerojatnosti događaja koristimo Coxovu regresiju. Za usporedbu, kad imamo samo informaciju da li se je neki događaj dogodio ili ne koristimo logističku regresiju.
Coxov regresijski model bazira se na pretpostavci proporcionalnog hazarda i ne uzima se određena distribucija vjerojatnosti za funkciju doživljenja. Zbog toga se za
taj model kaže da je semi‐parametrijski model.