ESMI (European Soft Matter Infrastructure) je mreža , koja europskim znanstvenicima koji rade u području meke materije nudi besplatan pristup postavima za fizikalne eksperimente, kemijsku sintezu i racunalne simulacije. Više informacija potražite na njihovoj web stranici .