Sažetak

Virusi su funkcionalni kompleksi nukleinskih kiselina i proteina i premda ih se rijetko promatra kao dijelove živog svijeta, oni u njega pripadaju jer se njihova
funkcija i “smisao” realiziraju tek unutar žive stanice. Izvan stanice, viruse možemo promatrati kao neovisne fizikalne sustave čija je stabilnost određena
međudjelovanjima tipičnim za biofizičke sustave (van der Waals, elektrostatska međudjelovanja, hidrofobna “međudjelovanja”, …). Virusi su stoga dobro definiran irelativno jednostavan sustav pogodan kao prototip za studije međudjelovanja u “živoj tvari”. Predavanje će biti sažeti pregled fizike virusa. To je područje istraživanja koje se zadnjih desetak godina intenzivno razvija premda mu je povijest duža od šezdesetak godina (vidi npr. Ernest C. Pollard, The physics of viruses, Academic Press Inc., New York, 1953).

*Seminar Hrvatskog biofizičkog društva