Sažetak

U živim je stanicama ispravna raspodjela genetskog materijala izmedju dvije stanice-kćeri moguća ukoliko su svi kromosomi mikrotubulima vezani za diobeno vreteno. Veza izmedju mikrotubula i kromosoma su kinetohore, proteinski kompleksi koji se nalaze na kromosomima. U stanicama se kvasca kinetohore nalaze na centrosomu, što pospješuje njihovo vezivanje na mikrotubule koji rastu iz centrosoma. Ukoliko se diobeno vreteno razgradi, ono ima svojstvo da se ponovo formira što uključuje hvatanje izgubljenih kine- tohora koje su sada izgubljene negdje unutar jezgre, ali daleko od centrosoma. Nepoznat je, medjutim, mehanizam kojim mikrotubuli pronalaze ove izgubljene kinetohore. Pronašli smo da izgubljene kinetohore hvataju mikrotubuli koji izvode nasumičmo kutno gibanje. Snimanjem dogadjanja unutar žive stanice opazili smo da astralni mikrotubuli pivotiraju oko centrosoma u stanicama u kojima je bilo izgubljenih kinetohora, kao i u stanicama bez izgubljenih kinetohora. Takodjer smo pronašli da kinetohora izvodi slučajno gibanje pomoću kojeg prelazi dio prostora usporediv s prostorom kojeg je prešao mikrotubul. Konačno, uvodjenjem stohastičkog modela pokazali smo da se proces hvatanja kinetohore može objasniti izmjerenim nasumičnim kretanjem astralnih mikrotubula i kinetohore. Biti će zanimljivo vidjeti u kolikoj mjeri pivotiranje mikrotubula pomaže u traženju meta u različitim situacijama u živim stanicama.

*Zajednički seminar Instituta za fiziku, Fizičkog odsjeka PMF-a i Hrvatskog biofizičkog društva
Voditelji seminara IF-a: Vlasta Horvatić i Ivica Živković
Voditelj seminara FO PMF-a: Hrvoje Buljan