8. European Biophysical Societies’ Association kongres održava se u Budimpešti, Mađarska 23 – 27. 08. 2011. EBSA će razmotriti stipendiranje putnih troškova sudionicima iz istočne Europe. Rok za aplikacije na stipendije je 28.02.2011. Rok za predaju sažetaka je 31.03.2011.