Kratki opis

Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij biofizike

objavljuje:
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA NA DOKTORSKI STUDIJ BIOFIZIKE
Na studij se upisuje – 10 studenata

obrazac prijave i detalji o studiju dostupni su na www.pmfst.hr/biophysics

Prijave na natječaj primat će se do 01.11.2010. godine.