Sažetak

Novija istraživanja pokazuju neobičnu strukturnu organizaciju alkohola u vodenim otopinama. Naime, na nano-skali ovi sustavi pokazuju lokalnu uređenost koja ne narušava globalnu homogenost. Pitanje je kako se može mjeriti ovo lokalno svojstvo, te kako se lokana nehomogenost odražava na globane makroskopske varijable. Korištenjem metode molekularne dinamike ispitivali smo mikrostrukturu u tekućinama i otopinama alkohola i vode. Analizom korelacijskih funkcija u recipročnom i direktnom prostoru te distribucijske funkcije klastera odredili smo posebitosti njihove strukturne organizacije. U tekućinama, djelovanjem vodikove veze molekule se povezuju u klastere ili veće asocijacije kao što je npr. struktura mreže. Ovakva strukturna organizacija vodi do nehomogene distribucije atoma koji sudjeluju u gradnji vodikove veze, dok molekularna distribucijska funkcija, kao i funkcije hidrofobnih atoma, zadržava svojstva homogene tekućine. U otopinama, uzrok lokalne heterogenosti je i vodikova veza jer se mikroheterogenost odnosi na lokalno ne-mješanje komponenata otopina. Mikroheterogenost je opće svojstvo vodenih otopina. Ovakva uređenost sustava na lokalnom nivou ne spada u klasu reda ni nereda. Bolja definicija ovog novog svojstva predstavlja izazov eksperimentalnim i teorijskim metodama i tehnikama.

*Kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva