Sažetak

Jedan je od glavnih ciljeva biologije razumjeti kako život nastaje od molekula. Za život je ključno spolno razmnožavanje, za koje je  potrebno usklađeno kretanje u stanici. Da bi se genetički materijal izmiješao, molekularni motori vuku staničnu jezgru od jednoga kraja stanice do drugoga. U predavanju će biti riječi o našim najnovijim istraživanjima, u kojima smo uspjeli promatrati molekularne motore u stanici i matematički opisati kako samo-organizacija motora proizvodi fascinantno premještanje jezgre.