Sažetak

*Zajednički kolokvij Grupe za teorijsku kemiju IRB-a i Hrvatskog biofizičkog društva uz potporu Zaklade HAZU