Sažetak

U predavanju će biti riječi o grafičkoj reprezentaciji DNA i RNA i njihovom numeričkom opisu preko matrica. Bit će prikazani najnoviji rezultati numeričke analize proteoma kojima se određuje broj proteina (oko 300) potrebnih za pouzdanu karakterizaciju proteomskih mapa, i odgovornih za staničnu aktivnost. Bit će prikazani i rezultati analize stupnja savijanja proteina, te izložen problem grafičkog prikaza proteina. Na kraju predavanja bit će predstavljeni prvi rezultati uspješnoga rješavanja problema sravnjenja proteinskih slijedova (određivanje sličnosti između proteinskih slijedova). Taj je problem vrlo dobro poznat i nije strogo riješen, a desetljećima se sličnost proteina određuje računalim postupcima samo približno – izravnom usporedbom proteinskih slijedova.

*Kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva