Sažetak

Kirchhoffovo pravilo petlje standardni je dio znanosti o elektricitetu. U ovom predavanju razmotrit će se problem grananja struja u planarnim, linearnim, električnim mrežama s termodinamičke točke gledišta. Termodinamički gledano, električna mreža kojom teku električne struje sustav je u neravnotežnom stanju. U slučaju stacionarnih struja pokazuje se da se struje granaju tako da je disipacija energije najveća moguća. Ovaj je rezultat u skladu s načelom najveće proizvodnje entropije (MEP – Maximum Entropy Production). Prema ovom načelu najveća je moguća proizvodnja entropije upravo u stacionarnom stanju sustava.

*Zajednički kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za teorijsku kemiju (IRB)