Sažetak

Neka posebna svojstva fluktuirajućih (vremenski promjenjivih) biloških signala uspoređena su s predviđanjima teorije slučajnih matrica (Random Matrix Theory – RMT). Cilj je povezati strukture ovih fluktuacija s klasama općenitosti (univerzalnosti) teorije slučajnih matrica, kako bi se razlikovala različita patološka stanja ljudskoga tijela. Posebno će biti analizirana statistička svojstva slučajnih matrica s kritičnim spektrom. Bit će raspravljene moguće primjene teorije slučajnih matrica u analizi ECG i EEG signala.

*Zajednički kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za teorijsku kemiju (IRB)