Poziv na skupštinu

Godišnja skupština Hrvatskog biofizičkog društva održat će se u petak 9. prosinca 2005. u 13 h na Institutu Ruđer Bošković.

Predavanje
V. Svetličić: Mikroskop atomskih sila (AFM) i biofizika mora

Dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine
2. Izvještaj predsjednice o aktivnostima Društva
3. Financijski izvještaj tajnika Društva
4. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
5. Izbor predsjednika i tijela Društva
6. Razno

Pozivam članove HBD da upute svoje prijedloge za izbor predsjednika i tijela Društva putem e-maila ([email protected]) ili da ih iznesu na Godišnjoj skupštini. Kandidati za predsjednika trebaju na Godišnjoj skupštini izložiti program svog rada u Društvu u idućem razdoblju.
Molim Vas da svakako prisustvujete radu Skupštine, jer nam je potreban kvorum radi izbora.

Predsjednica HBD
Dr. Vesna Svetličić

Mikroskop atomskih sila (AFM) i biofizika mora
Vesna Svetličić
Metode koje koriste mikroskop sa pretražnom probom pokazuju raznolikost veću od bilo kojih dosada korištenih mikroskopskih metoda. Privlačne su za fundamentalna istraživanja kao i za rutinska ispitivanja materijala, budući da su lokalne, nerazarajuće i primjenljive kod krajnje različitih uvjeta. Njihova primjena ujedinjuje znanstvenike raznih disciplina (fizike, kemije, biologije, biofizike, izučavanje materijala) u istraživanju fenomena na nanometarskoj skali.
Na primjeru vlastitih istraživanja (Grupa za bioelektrokemiju i oslikavanje površina) prikazat ću primjenu mikroskopa atomskih sila (engl. Atomic Force Microscope, AFM) u istaživanju biofizičkih procesa u moru i aktivnosti u uspostavljanju biofizike mora kao nove discipline.