Dragi članovi HBD-a, kao nastavak dobre tradicije i ove godine smo odlučili organizirati ZNANSTVENI SASTANAK HRVATSKIH BIOFIZIČARA, četvrti po redu.
Na zajedničkom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora našeg društva, održanom 7. travnja 2005. dogovoreno je da se 4. ZNANSTVENI SASTANAK HRVATSKIH BIOFIZIČARA održi 9. rujna 2005. godine (petak) na Institutu “Ruđer Bošković”.
Kao i do sada, program sastanka sastojao bi se od:
• Znanstvenih aktivnosti (plenarna predavanja, predvidivo 2, i kraćih znanstvenih priopćenja)
• Predstavljanje novoga studija biofizike na Sveučilištu u Splitu (predvidivo)

Predviđa se i održavanje Godišnje skupštine društva.

Program

  • Tomislav Živković: Einstein: In a Search of Quantum Meaning – From the EPR Paper (1935) to the Aspect Experiment (1980). Did Life Utilize Strange Quantum Effects Revealed by This Experiment in Order to promote Its Own Cause? (predavanje na hrvatskom jeziku)
  • Silvia Tomić: Dielektrična relaksacija genomske deoksiribonukleinske kiseline
  • Milorad Milun: Kad Nano sretne Bio: Narcis ili brak iz računa?

ORIGINALNA ZNANSTVENA PRIOPĆENJA

  • Silvija Bilokapić, Timm Maier, Ivana Weygand-Đurašević, Nenad Ban: Struktura i funkcija atipičnih arhealnih seril-tRNA-sintetaza
  • Bojan Žagrović, Jan Lipfert, Guha Jayachandran, Eric J. Sorin, Ian S. Millett, Wilfred F.van Gunsteren, Sebastian Donaich, Vijay S. Pande: Studije globalne strukture fleksibilnih polipeptida uz pomoć raspršivanja X-zraka pod malim kutem i molekularne dinamike
  • Nataša Stojanović, Dubravka Krilov i Janko N. Herak: Proučavanje spore oksidacije lipoproteina velike gustoće metodom elektronske paramagnetske rezonancije
  • Tomislav Vuletić, Bruno Frka-Petešić, Roko Žaja, Milan Vukelić, Silvia Tomić, Ivan Sondi: Niskofrekventna dielektrična spektroskopija polistirenskog lateksa
  • Amela Hozić Zimmermann, Vesna Svetličić i Vera Žutić: Noctiluca scintillans (morski fitoplankton) u sjevernom Jadranu
  • Tea Mišić, Vesna Svetličić i Vera Žutić: Cvjetanje mora na nanoskali
  • Ana Sušac, Krunoslav Štingl, Selma Supek: Prostorno-vremenska analiza neuromagnetskih odgovora na lica: Analiza empirijskih i simuliranih mjerenja