Kratki opis

Ako ste zainteresirani za membranske procese sa strukturnih ili funkcionalnih aspekata, dođite na 3. Workshop COST D22, PROTEIN-LIPID INTERACTIONS, koji će se održati u Dubrovniku od 6. do 9. listopada 2005. Nema kotizacije.