Sažetak

Kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za lipoproteine

Strukture stanične membrane pri različitim koncentracijama kolesterola  istraživana je pomoću single-molecule epifluorescence mikroskopije.  Translacijska difuzija single-kopija transmembranske i lipidno (GPI)-vezane  bjelancevine MHC razreda II, I-Ek, korištena je kao pokazatelj promjena u  strukturi stanične membrane. Pri svim koncentracijama kolesterola difuzija  gore navedenih molekula može se opisati Brown-ovim gibanjem.