Program sastanka

9:00 Otvaranje Trećeg znanstvenog sastanka hrvatskih biofizičara

A. PLENARNA PREDAVANJA
predsjedava: Bojan Benko

9:00   Ivana Weygand-Đurašević: Detekcija i uloga novih makromolekularnih kompleksa u biosintezi proteina
10:00   Goran Pichler: Laser u biofizici

11:00 Odmor

B. ZNANSTVENA PRIOPĆENJA
predsjedava: Janko Herak

11:10 Vjeran Gomzi: Račun spinskih svojstava radikala u kristalu citozin(tiocitozin)-monohidrata
11:25 Andrica Lekić: Kompleks bakar-citozin u kristalu citozin monohidrata
11:40 Zoran Štefanić, Biserka Kojić-Prodić: Vodikove veze imolekularno udruživanje
11:55 Ana Sušac, Risto Ilmoniemi, Selma Supek: Neurodinamička ispitivanja procesiranja promjene u izrazu lica
12:10 Larisa Zoranić, Davor Juretić: Hidrofobni momenti α-heliks domena membranskih proteina
12:25 Marija Raguž, Jasminka Brnjas-Kraljević: Utjecaj alkohola na strukturu lipoproteina velike gustoće

12:40 Odmor

12:45 Nataša Stojanović, Janko N. Herak, Dubravka Krilov: Eksperimentalna potvrda probabilističkog kinetičkog modela spore oksidacije lipoproteina male gustoće
13:00 Tomislav Vuletić, Milan Vukelić, Kristijan Radmanović, Silvia Tomić: Komora za mjerenje kompleksne vodljivosti uzoraka biomaterijala u tekućoj fazi
13:15 Nadica Ivošević, Vera Žutić, Ranieri Urbani: Elektrokemijska karakterizacija agregacije u sistemu alginat-kalcij u uvjetima mora
13:30   Vlasta Mohaček Grošev: Vibracijska dinamika najjednostavnijih šećera

13:45 Izvještaj predsjednice i tajnika društva

ZAJEDNIČKI RUČAK (14:10-15:30)

C. OKRUGL STOL: NOVI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI I BIOFIZIKA (15:30 – 17:30)

koordinator: Vera Žutić
Selma Supek, PMF, Zagreb
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ JEZIČNA KOMUNIKACIJA I KOGNITIVNA NEUROZNANOST
Tarzan Legović, IRB, Zagreb
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
Božena Ćosović, IRB, Zagreb
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI ZNANSTVENI STUDIJ ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Neven Žarković, IRB, Zagreb
POSLIJEDIPLOMSKA NASTAVA BIOMEDICINE U INSTITUTU «RUĐER BOŠKOVIĆ»