Sažetak

I. Prihvat, pohrana, obrada i analiza slika s primjerima s posebnim naglaskom na primjenama u medicini.

II. Analizator slike: morfometrijska i denzitometrijska analiza slike.

III. Clinical image management: PACS, RIS, HIS sustavi.