Program sastanka

A. Znanstvena izlaganja

9:00 Otvaranje Drugog znanstvenog sastanka hrvatskih biofizičara

voditelj: M. Ilakovac-Kveder

9:15   B. Lučić: Izbor najznačajnijih varijabli u biološkim modelima
9:30   S. Tomić: Primjena molekulskog modeliranja u proučavanju specifičnosti vezanja transkriptorskih faktora za DNK
9:45   E. Bešić: EPR spektroskopija s -radikala u ozračenom kristalu 2-tiotimina
10:00   N. Maltar-Strmečki: Istraživanje relaksacijskih efekata stabilnog paramagnetskog centra u L-alaninu
10:15   N. Stojanović: Prooksidativna uloga a -tokoferola u procesu oksidacije LDL
10:30   A. Kriško: Istraživanje dostupnosti tiola u lipoproteinima male gustoće iz ljudske plazme kroz procese denaturacije

voditelj: J. Brnjas-Kraljević

11:15 L. Zoranić: Neuromagnetska ispitivanja funkcionalne organizacije somatosenzornog korteksa u auditornom korteksu
11:30 A. Cvitković: Magnetsko oslikavanje izvora u otkrivanju ranih učinaka pažnje u auditornom korteksu
11:45 D. Kičić: Transkranijalna magnetska stimulacija u proučavanju aktivnosti ljudskog cerebralnog korteksa
12:00 V. Svetličić: Amperometrijski signali adhezije pojedinačnih stanica
12:15 A. Sušac: Genotoksični utjecaj elektromagnetskog polja GSM sustava za pokretnu telefoniju na ljudske limfocite

13:00 Godišnja skupština Hrvatskog biofizičkog društva

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine i zapisničara
2. Izvještaj predsjednice dr.sc. Dubravke Krilov
3. Financijski izvještaj tajnice dr. sc. Jasminke Brnjas-Kraljević
4. Razno

Zajednički ručak u Zavodu za fiziku Medicinskog fakulteta

B. OKRUGLI STOLOVI (15:00 -17:30)

1.tema: Edukacija i znanstveni rad studenata biofizike (15:00 – 16:00)
koordinator: dr. sc. Janko Herak

J. Herak, PBF Teze za raspravu
A. Sušac, PMF Moguća poboljšanja studija biofizike na PMF-u u Zagrebu
S. Tomić, IRB Molekulsko modeliranje: oruđe u proučavanju makromolekula i njihovih interakcija – novi kolegij na poslijediplomskom studiju biofizike?
J. Brnjas-Kraljević, MEF Biofizika u programu dodiplomskog studija na biomedicinskim fakultetima
G. Pifat-Mrzljak, IRB Zašto ne i međunarodni postdiplomski studij iz biofizike?
S. Supek, PMF Jačanje timskog interdisciplinarnog istraživačkog aspekta doktorskog studija biofizike

2. tema: Biofizika u Hrvatskoj: poticaj promicanju interdisciplinarnog pristupa i razvoju istraživačkih programa (16:00 – 17:30)
koordinator: dr. sc. Selma Supek

S. Supek, PMF Teze za raspravu
I. Šlaus, Saborski zastupnik Interdisciplinarnost podržana prijedlogom novog zakona o znanstvenom radu
G. Pifat-Mrzljak, IRB Zajednički međunarodni laboratoriji
M. Boranić, IRB, ravnatelj Biofizika u Institutu “Ruđer Bošković”
M. Milun, IF Biofizika na Institutu za fiziku: planovi i perspektive
V. Gabelica, PLIVA d.d. Biofizika u istraživanju “PLIVE”
V. Svetličić, IRB Oslikavanje biomolekula i biopovršina primjenom mikroskopije s pretražnim probama (AFM-STM tehnike)
S. Tomić, IRB Sprega molekulskog modeliranja i eksperimenta: novi pristup u razumijevanju bioloških procesa i u sintezi biološki aktivnih molekula
S. Supek, PMF Razvoj programa funkcionalnog oslikavanje mozga
T. Legović, IRB Biofizika za interplanetarnu poljoprivredu
G. Pichler, IF Uloga moderne laserske optike i spektroskopije u biofizici
D. Nadramija, PLIVA d.d. Molekularni dinamicki parametri u QSAR primjenama (QSAR=quantitatice structure-activity relationship)