Program sastanka

A. LIPIDI I PROTEINI
Bono Lučić: Modeliranje strukture proteina i biološki aktivnih molekula
Anamarija Jelovečki: Međudjelovanje alkohola i lipoproteina male gustoće
Jasminka Brnjas-Kraljević: Dinamika površine lipoproteina velike gustoće
Dubravka Krilov: Spora oksidacija lipoproteina
Jasmina Sabolović: Kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: modeliranje steričkih unutarmolekulskih utjecaja i kristalnog pakiranja na promjene u geometriji koordinacijskog poliedra bakra(II)
Ana Jerončić: Analiza sekvenci membranskih proteina
Marta Žuvić-Butorac: EPR u proučavanju strukture i dinamike bioloških membrana

B. NUKLEINSKE KISELINE
Bojan Benko: Struktura, logika i razvoj genetskog koda
Ivana Weygand-Djurašević: Struktura i funkcija aminoacil-tRNA-sintetaza
Krešimir Sanković: Mehanizmi prijenosa radijacijskih ostećenja u DNA

C. BIOFIZIKA ŽIVIH SUSTAVA
Andrica Lekić: Djelovanja raznovrsnih čimbenika na potencijale stanice
Selma Supek: Funkcionalni imaging mozga
Gordana Žauhar: Strujanje tekućine kao posljedica prolaska ultrazvuka
Vesna Svetličić: Biofizički aspekti neuobičajene pojave u Sjevernom Jadranu

AKTIVNOSTI MLADIH BIOFIZIČARA

OKRUGLI STOL: BIOFIZIKA U ZNANOSTI I OBRAZOVANJU