Znanstveni skupovi u (su)organizaciji HBD-a

Arhiv seminara

Popis svih seminara HBD-a:

Znanstveni sastanci HBD-a

Znanstvena područja rada članova Društva

Računalne metode u biofizici>>>

modeliranje bioloških sustava, modeliranje bioloških (makro)molekula, modeliranje anorganskih kompleksa, qm i mm računi malih i velikih molekula

Eksperimentalne metode>>>

UV/Vis, IR spektroskopija, niskofrekventna dielektrična spektroskopija (ifs), ft raman, ftir, rezonantne tehnike (nmr, epr, raman), optička i afm mikroskopija, xrd, ms

Knjižnica HBD>>>