Sažetak

Ionski kanali oduvijek su očaravali znanstvenike, ne samo svojom funkcijom, već i spektakularnim mehanizmom prijenosa iona kroz membranu. Većina ionskih kanala pokazuje vrlo visoku specifičnost za pojedine ione. U slučajevima kada se ioni malo razlikuju u Paulingovim radijusima (Na+ 95pm i K+ 133pm) velika je razlika u specifičnosti iznenađujuća. Ipak, jednom kada se kanal otvori, ioni-supstrati kroz njega difundiraju gotovo brzinom slobodne difuzije (~107 ion kanal-1 s-1). Nadalje, otvaranje ionskih kanala izuzetno je brz proces koji dovodi do značajnih promjena u prostornoj strukturi kanala. Laureat Nobelove nagrade za kemiju 2003, dr. Roderick MacKinnon serijom je svojih radova na prostornim strukturama bakterijskih K+ kanala uspio rasvjetliti molekularne temelje ionske selektivnosti i vratarenja K+ kanala kao i modelirati interakcije domena koje prethode otvaranju pore. Time je otvorio nove mogućnosti za detaljne biokemijske, biofizičke i teorijske studije kanalne funkcije. U ovom predavanju sustavno će se izložiti osnovni problemi s kojima se MacKinnock susreo u istraživanju, njegovi rezultati te njihov potencijal za buduća istraživanja.