30 godina biofizike u Hrvatskoj

1966. godine Komisija za fiziku “Saveznog saveta za koordinaciju naučnih delatnosti” tadašnje Jugoslavije pokreće “Studiju o potrebi interdisciplinarnih istraživanja u Zemlji”.

1970. godine je dr Siniša Maričić na temelju njegovih istraživanja zamoljen da organizira izradu takve studije. 26.6.1970. dr. Siniša Maričić organizirao je sastanak 26-oro znanstvenika u Klubu sveučilišnih nastavnika i nakon rasprave zaključeno je da je nužno organizirati jedan stručni sastanak znanstvenika iz područja biofizike. Tako je počelo.

U Krapinskim toplicama je od 5. – 7. studenoga 1970. godine održan Prvi stručni sastanak biofizičara u Jugoslaviji i osnivačka skupština Jugoslavenskog biofizičkog društva (JBD).

Tako je 2000. godina tridesetogodišnjica institucionalizirane biofizike u Hrvatskoj. Sažetci s Prvog sastanka tiskani su u Periodicum Biologorumu i to je bila lijepa tradicija sve do 1990. godine kad je održan i zadnji sastanak JBD u Rogaškoj Slatini.

Prvi predsjednik društva bio je dr. Siniša Maričić. Iz Hrvatske, Društvu su predsjedali još i dr. Greta Pifat, dr. Janko Herak i dr. Jasminka Brnjas-Kraljević. U prvih deset godina Društvo je održavalo znanstvene sastanke svake godine u drugom gradu i po republičkom ključu mijenjalo predsjednike Društva.

Značajno je istaknuti veliku znanstvenu i nastavnu aktivnost Društva. Već 1971. godine Društvo je primljeno u IUPAB, a dva člana dr. Siniša Maričić i dr. Saša Svetina postali su članovi IUPAB komisija. Zgodno je napomenuti da je od 86 članova JBD, njih 36 iz Hrvatske i oni su i danas članovi Hrvatskog biofizičkog društva.

Istovremeno Zagreb postaje centar za brigu o edukaciji mladih znanstvenika iz područja biofizike. Zajedno sa Sveučilištem iz Ljubljane organizirana je poslijediplomska nastava, koja je održavana i preko ljetnih škola. Do 1980. godine održane su tri ljetne škole. Većina predavača bili su priznati međunarodni znanstvenici među kojima i nobelovci. U istom razdoblju uvodi se kolegij biofizika u dodiplomsku nastavu na fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. U početku taj kolegij vodi prof. Janko Herak.

Otvaranje prema svjetskoj znanosti ostvaruje se i preko pozvanih predavača koji su dolazili na domaće znanstvene sastanke, što je započelo već 1973. godine na sastanku u Stubičkim Toplicama.

1980. godine osnovana su republička društva a Jugoslavensko društvo postaje Savez Društava. Tako je 2000. godina dvadesetogodišnjica Hrvatskog biofizičkog društva. Osnovano je na sastanku u Medeni, a prvi izabrani predsjednik je prof. Janko Herak.

Na incijativu dr. Grete Pifat Hrvatsko biofiziko društvo započinje ciklus mjesečnih popularnih znanstvenih predavanja, koncipiranih tako da ih mogu pratiti i zainteresirani znanstvenici srodnih područja. Kroz desetak godina redovitog održavanja tih predavanja biofizičarima i znanstvenim prijateljima biofizike predstavila su se mnoga imena svjetske znanosti i pokrivena su mnoga različita podruja biofizike.Ta su predavanja tada bila jako dobro posjećena.

O edukaciji

Na fizikom, kemijskom i biološkom odjelu PMF-a biofizika je na trećoj godini izborni predmet. Organiziran je poslijediplomski studij iz biofizike čiji je voditelj prof. Janko Herak.

1981. godine Hrvatsko biofizičko društvo organizira u Dubrovniku prvu od do sada sedam Ljetnih škola iz biofizike pod pokroviteljstvom UNESCO-a i IUPAB-a. Redovito trogodišnje održavanje škole u Dubrovniku prekinuto je 1993. godine zbog ratnih razaranja, te je peta Ljetna škola održana 1994. godine u Rovinju. O uspjehu i priznatosti tih škola svi sve znamo.

1991. godine Hrvatsko biofizičko društvo je, zbog napada Jugoslavije na Hrvatsku, istupilo iz Saveza Jugoslavenskih Društava te se kao samostalno Društvo natjecalo za prijem u IUPAB. Na 11. Svjetskom kongresu biofizičara u Budimpešti 1993. godine. Hrvatsko biofizičko društvo primljeno je kao ravnopravni član i u IUPAB i u EBSA-u, a dva člana predsjedništva, prof. Greta Pifat i prof. Jasminka Brnjas-Kraljević primljena su u komisiju IUPAB-a.

Aktivnosti Društva su malo usporene početkom devedesetih. Predavanja su neredovita i sve slabije posjećena iako su predavači priznati i poznati znanstvenici, a teme vruće za biofizičare.

Novi predavač biofizike na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu doc. dr. Selma Supek budi nade u preporod Društva novim mladim snagama. Od 1999. godine u Društvu imamo i sekciju mladih biofizičara, uglavnom studenata fizike, a u zadnje vrijeme zanimanje za učlanjenje pokazuju i studenti molekularne biologije.

1999. godine održan je Prvi znanstveni sastanak biofizičara u Hrvatskoj i posjećenost nije bila loša.

Dakle svijetlo gledamo u dvadesetprvo stoljeće, u novi milenij hrvatske biofizičke znanosti (zapravo u početak četvrtog desetljeća te znanosti u Hrvatskoj).

Jasminka Brnjas-Kraljević