Greta Pifat Mrzljak – 11. internacionalna škola biofizike

The-Greta-Pifat-Mrzljak-International-School-of-Biophysics_NGClanakNaslovna11. Škola

Fokus škole (Primošten, Hrvatska 30.9.-9.10.2012.) su bile studije o biomakromolekularnim kompleksima i agregatima (protein-RNA/DNA kompleksi, virusi, ribosomi, kvartenarna proteinska struktura, DNA, proteini i polielektroliti). Predavači su opisivali povezane probleme i raspravljali o vrstama pristupa:

 

  • spektroskopije  (NMR, EPR, FTIR, Raman…),
  • mikroskopije (fluorescence techniques, super resolution…)
  • difrakcijske metode
  • računalna rješenja, modeliranje i simulacije.

Škola je bila namijenjena za mlade znanstvenike na početku svojih akadmskih karijera koji su zainteresirani za osnovna istraživanja o biomakromolekulama: o kompleksima nukleinskih kiselina/proteina (ribosomi, virusi, kromatin), agregacije proteina, konformacijske dinamike, omotani i intrisično neuređeni proteini, enzimatske aktivnosti – male morekula prepoznavanja, biomakromolekularne interakcije, bioenergetika i biofizika jedne molekule.

Kao dodatak, interes škole je prijenos znanja i ideja u nadi da će imati ulogu u osmišljavanju budućih istraživačkih suradnji, projektima, posjetima i postdoc mjestima i prijateljstvu.

all-participants_NGFancyBoxMax

70 Ph.D. studenata iz 16 zemalja u Europi 50 studenata je predstavljalo poster, od kojih je 20 imalo kratak govor. Bilo je 20 predavača iz Hrvatske, USA, UK, Njemačke, Austrije, Italije, Španjolske, Švicarske i Slovenije.

 Škola, budućnost i prošlost

Sa nasljeđem Prof. Pifat-Mrzljak, namjera organizatora je da se škola održava svake dvije godine, komplementarno  sa drugim bitnim internacionalnim događanjima  Regional Biophysics Conference ili EBSA Biophysics Course.

Više od 30 godina školom je predsjedavala Prof. Greta Pifat-Mrzljak, značajna hrvatska biofizičarka i dobitnica nagrade  Američkog Biofizičkog Društva  Emily M. Gray Award kao jedna od najboljih biofizičara u Europi. Tokom godina, pohađalo ju je više od tisuću Ph.D. studenata kojima je bila namjera postati prepoznatljivim biofizičarima.  Predavači su uvijek bili odlični, uključujući najbolje u svojim disciplinama kao i nekoliko nobelovaca.

 

Organizatori

IRB-logo-274_medium
hbd_medium
The Ruđer Bošković Institute (RBI) The Croatian Biophysical Society (CBS)

Sponzori

 

EBSA_medium

European Biophysical Societies’ Association (EBSA)

mzos-logo_medium

Ministry of Science, Education and Sports

 

Organizacijski odbor 2012

kontakt: crosb2012@irb.hr

Predsjednik:

  • T. Vuletic (Institute of Physics, Zagreb; CBS Secretary)

Članovi:

Komisija za studentske aplikacije:

Odbor programa 2012

Potvrđen sa:

iupab_medium

IUPAB International Union for Pure and Applied Biophysics

 

 

 

 

logo-all-conf_mediumAllConferences.Com  Directory of Conferences