Seminari-Najava

Slijedeći tjedan održavaju se na IRB-u:   1. Fiziološki relevantna karakterizacija biomaterijala u biomimetičkim bioreaktorima: Prof. Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Seminar se održava na IRB-u, predavaonica III krila u ponedjeljak, 24. rujna 2018, u 11:00 sati.