TREĆI ZNANSTVENI SASTANAK HRVATSKIH BIOFIZIČARA

petak 13. lipnja 2003. godine

Institut “Ruđer Bošković” (predavaonica III krila), Bijenička 54, Zagreb

 

Program sastanka

 

9:00 Otvaranje Trećeg znanstvenog sastanka hrvatskih biofizičara

A. PLENARNA PREDAVANJA

predsjedava: Bojan Benko

9:00   Ivana Weygand-Đurašević Detekcija i uloga novih makromolekularnih kompleksa u biosintezi proteina
10:00   Goran Pichler

Laser u biofizici

11:00 Odmor
B. ZNANSTVENA PRIOPĆENJA

predsjedava: Janko Herak

11:10 Vjeran Gomzi

Račun spinskih svojstava radikala u kristalu citozin(tiocitozin)-monohidrata

11:25 Andrica Lekić Kompleks bakar-citozin u kristalu citozin monohidrata
11:40 Zoran Štefanić, Biserka Kojić-Prodić Vodikove veze imolekularno udruživanje
11:55 Ana Sušac, Risto Ilmoniemi, Selma Supek Neurodinamička ispitivanja procesiranja promjene u izrazu lica
12:10 Larisa Zoranić, Davor Juretić Hidrofobni momenti α-heliks domena membranskih proteina
12:25 Marija Raguž, Jasminka Brnjas-Kraljević Utjecaj alkohola na strukturu lipoproteina velike gustoće
12:40

Odmor

13:00 Tomislav Vuletić, Milan Vukelić, Kristijan Radmanović, Silvia Tomić Komora za mjerenje kompleksne vodljivosti uzoraka biomaterijala u tekućoj fazi
13:15 Nadica Ivošević, Vera Žutić, Ranieri Urbani Elektrokemijska karakterizacija agregacije u sistemu alginat-kalcij u uvjetima mora
13:30   Vlasta Mohaček Grošev Vibracijska dinamika najjednostavnijih šećera
13:45 Izvještaj predsjednice i tajnika društva

ZAJEDNIČKI RUČAK (14:10-15:30)

C. OKRUGL STOL: NOVI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI I BIOFIZIKA (15:30 – 17:30)

koordinator: Vera Žutić

Selma Supek, PMF, Zagreb

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ JEZIČNA KOMUNIKACIJA I KOGNITIVNA NEUROZNANOST

Tarzan Legović, IRB, Zagreb

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Božena Ćosović, IRB, Zagreb

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI ZNANSTVENI STUDIJ ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Neven Žarković, IRB, Zagreb

POSLIJEDIPLOMSKA NASTAVA BIOMEDICINE U INSTITUTU «RUĐER BOŠKOVIĆ»