PREDAVANJA ODRŽANA U ORGANIZACIJI HRVATSKOG BIOFIZIČKOG DRUŠTVA U 2012.

PREDAVAČ NASLOV/SAŽETAK DATUM, VRIJEME I MJESTO
prof. dr.sc. Lavoslav Čaklović

Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučiliste u Zagrebu

Metode redanja i vrednovanja 15. veljače 2012.  dvorana 102 PMF FO
prof. dr.sc. Miljenko Huzak

Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučiliste u Zagrebu

Procjena relativnog gubitka duljine telomera izmeuđu sestrinskih kromatida 16. ožujak 2012.  dvorana 102 PMF FO
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Šumarski fakultet, Sveučiliste u Zagrebu

Analiza dozivljenja i Coxova regresija 21. ožujak 2012. dvorana 102 PMF FO
prof.dr. sc Nenad Pavin

Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučiliste u Zagrebu

Život jednog motornog proteina ili što možemo naučiti
proučavajući oscilacije jezgre u živoj stanici
25. travnja 2012. dvorana 201 PMF FO
prof.dr. sc Massimo VassalliInstitute of Biophysics of the National Research Council, Genova zajednički seminar Hrvatskog biofizičkog društva i Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta R. Bošković

Exploring biological systems at the nanoscale to inspire rational design of advanced materials

23.svibnja 2012. dvorana III krilo IRB
dr. sc. Bono LučićInstitut Ruđer Bošković Modeliranje sekundarne strukture proteina – pregled metoda i mogućnosti poboljšanja 11. prosinca 2012. predavaonica III krila Institut za fiziku