PREDAVANJA ODRŽANA U ORGANIZACIJI HRVATSKOG BIOFIZIČKOG DRUŠTVA U 2004.

PREDAVAČ NASLOV/SAŽETAK DATUM, VRIJEME I MJESTO
mr.sc. Larisa ZoranićFakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split PREDIKTOR SPLIT Od aminokiselinskog slijeda do sekundarne struktureKako predvidjeti trodimenzionalnu strukturu proteina, ako je poznat samo aminokiselinski slijed, jedno je od najvećih današnjih znanstvenih izazova. Informacijska tehnologija, tj. bioinformatika, razvila je alate koji bi mogli dovesti do rješenja ovog problema. Međutim, poteškoće kao što su velik broj ne-klasificiranih bioloških podataka zajedno s malim brojem kristalografski poznatih 3D struktura ograničavaju bioinformatička istraživanja i naglašavaju potrebu za strogom kontrolom dobivenih rezultata. Ovo posebno vrijedi za integralne membranske proteine čija je velika medicinska i biološka važnost u nesrazmjeru s malim broj poznatih trodimenzionalnih struktura. Na primjeru prvog hrvatskog bioinformatičkog poslužitelja SPLIT (http://split.pmfst.hr/split/) opisat će se način razvijanja bioinformatičkih alata. Program SPLIT modeliranjem hidrofobnosti ili statističkih sklonosti aminokiselinskih ostataka predviđa transmembranske domene integralnih membranskih proteina. Osnova predviđanja su konformacijski profili izračunati preko sklonosnih funkcija. Usporedba algoritama s već priznatim bioinformatičkim alatima pokazala je da je program SPLIT u samom vrhu skupine najboljih prediktora transmembranskih domena u svijetu. ponedjeljak, 13. prosinca u 16:00 sati, predavaonica u I krilu Instituta Ruđer Bošković
prof. Sebastian Seung Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, USAKolokvij Seminara za teoriju odlučivanja i Hrvatskog biofizičkog društva Learning the parts of objects by nonnegative matrix factorization utorak, 7. prosinca 2004. u 16 sati, predavaonica 108 (1. kat), PMF-Matematički odjel, Bijenička 30
prof Rudi Podgornik
Faculty of Mathematics and Physics University of Ljubljana Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana Slovenia
The physics of DNASažetak:

I will describe a slew of physical problems connected with DNA in various contexts. I will introduce the equation of state of DNA, the phase diagram of DNA and the nature of the condensed mesophases it makes, the DNA-DNA interactions and elasticity of DNA. For each of the problems I will explain the physical context and discuss its ramifications.

četvrtak, 21. listopada 2004. u 14:00 sati u predavaonici III krila Instituta za fiziku, Bijenička 46
Dr. Marija VrljićStanford University USA

Kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za lipoproteine

Translacijska difuzija MHC proteina razreda II u staničnoj membraniSažetak:

Strukture stanične membrane pri različitim koncentracijama kolesterola  istraživana je pomoću single-molecule epifluorescence mikroskopije.  Translacijska difuzija single-kopija transmembranske i lipidno (GPI)-vezane  bjelancevine MHC razreda II, I-Ek, korištena je kao pokazatelj promjena u  strukturi stanične membrane. Pri svim koncentracijama kolesterola difuzija  gore navedenih molekula može se opisati Brown-ovim gibanjem.

21. siječnja 2004. u 12 sati, predavaonica III. krila  Instituta Ruđer Bošković