PREDAVANJA ODRŽANA U ORGANIZACIJI HRVATSKOG BIOFIZIČKOG DRUŠTVA U 2003.

PREDAVAČ NASLOV/SAŽETAK DATUM, VRIJEME I MJESTO
ANA JERONČIĆFakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu STRUKTURA I FUNKCIJA K+ KANALA (VIŠE O ½ NOBELOVE NAGRADE ZA KEMIJU 2003)Sažetak:Ionski kanali oduvijek su očaravali znanstvenike, ne samo svojom funkcijom, već i spektakularnim mehanizmom prijenosa iona kroz membranu. Većina ionskih kanala pokazuje vrlo visoku specifičnost za pojedine ione. U slučajevima kada se ioni malo razlikuju u Paulingovim radijusima (Na+ 95pm i K+ 133pm) velika je razlika u specifičnosti iznenađujuća. Ipak, jednom kada se kanal otvori, ioni-supstrati kroz njega difundiraju gotovo brzinom slobodne difuzije (~107 ion kanal-1 s-1). Nadalje, otvaranje ionskih kanala izuzetno je brz proces koji dovodi do značajnih promjena u prostornoj strukturi kanala. Laureat Nobelove nagrade za kemiju 2003, dr. Roderick MacKinnon serijom je svojih radova na prostornim strukturama bakterijskih K+ kanala uspio rasvjetliti molekularne temelje ionske selektivnosti i vratarenja K+ kanala kao i modelirati interakcije domena koje prethode otvaranju pore. Time je otvorio nove mogućnosti za detaljne biokemijske, biofizičke i teorijske studije kanalne funkcije. U ovom predavanju sustavno će se izložiti osnovni problemi s kojima se MacKinnock susreo u istraživanju, njegovi rezultati te njihov potencijal za buduća istraživanja. četvrtak, 27. studenoga 2003. u 14 sati, Institut “Ruđer Bošković”, predavaonica III krila
DAMIR ZUCIĆKatedra za fiziku i biofiziku, Medicinski fakultet, Sveučilište u OsijekuZajednički kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za teorijsku kemiju (IRB) VIZUALIZACIJA I ANALIZA TOPLJIVIH I MEMBRANSKIH PROTEINASažetak:Garlic je prvi hrvatski znanstveni program uvršten u neke od poznatijih linux distribucija: Debian, SuSE i Mandrake. Garlic je izrađen prije svega za analizu membranskih proteina, a može se koristiti i za topljive proteine. U izlaganju će biti prikazane mogućnosti programa i planovi daljnjeg razvoja. četvrtak, 10. travnja 2003. u 15 sati, predavaonica III. krila Instituta “Ruđer Bošković”
ADIL DŽUBURVisual Analysis and Measurement Systems Technologies, Zagreb DIGITALNA SLIKA: PRIMJENE VAMSTECSažetak:I. Prihvat, pohrana, obrada i analiza slika s primjerima s posebnim naglaskom na primjenama u medicini.

II. Analizator slike: morfometrijska i denzitometrijska analiza slike.

III. Clinical image management: PACS, RIS, HIS sustavi.

petak, 28. ožujka 2003. u 11 sati, predavaonica III. krila Instituta “Ruđer Bošković”
 

ANDREW NELSON
University of Leeds, Leeds, Great Britain

Zajednički kolokvij Zavoda za istraživanje mora i okoliša i Hrvatskog biofizičkog društva

PHOSPHOLIPID-PEPTIDE INTERACTIONS USING IMPENDANCE SPECTROSCOPYSažetak:This talk describes the use of electrochemical impedance spectroscopy to understand the behaviour of phospholipid layers on mercury electrodes as a function of potential and when interacting with biologically-active peptides in solution.

Experiments were carried out using frequencies between 0.1 and 65000 Herz on coated and uncoated electrodes. The results clarify the properties of the phospholipid layers at different values of the applied field and they help to characterise three consecutive phase transitions. Interactions with gramicidin peptides are quantitative and selective. A general one and two capacitor model has been developed and applied which takes account of frequency dispersion in the capacitor and interfacial problems between the capacitor and the solution resistance.

četvrtak, 9. siječnja 2003. u 11 sati, predavaonica III. krila Instituta “Ruđer Bošković”