Slijedeći tjedan održavaju se na IRB-u:

 

1. Fiziološki relevantna karakterizacija biomaterijala u biomimetičkim bioreaktorima: Prof. Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Seminar se održava na IRB-u, predavaonica III krila u ponedjeljak, 24. rujna 2018, u 11:00 sati.

 

2. Coupling imaging and spectroscopy of biological systems on the micro/nanoscale:  Assist. Prof. Zoran Arsov
Jozef Stefan Institute, Department of Condensed Matter Physics, Laboratory of Biophysics, Ljubljana, Slovenia.

Seminar se održava na IRB-u, predavaonica I. Supeka u  utorak, 25. rujna 2018, u 15:00 sati.

 

Seminari-Najava